TOMASZ TARGOWSKI  jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie pod numerem WA-9971. Zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym, handlowym oraz prawem rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (m.in. organizacja WZA, kontakty z organami nadzoru, wypełnianie obowiązków informacyjnych, problematyka corporate governance oraz compliance w międzynarodowych grupach kapitałowych, reprezentowanie podmiotów dominujących w trakcie WZA). Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzaniu do obrotu obligacji na rynek CATALYST. Specjalista i praktyk w zakresie postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracę magisterską pod kierunkiem prof. Marka Wierzbowskiego, dotyczącą regulacji rynku kapitałowego. Jest absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Levin Collage of Law na Florydzie i Uniwersytetu Warszawskiego. Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje:

  • spory sądowe
  • prawo handlowe
  • prawo ochrony danych osobowych
  • prawo rynków kapitałowych

 

m: +48 602 340 850 | e: targowski@ttlegal.pl